Vyhláška o použití zimních pneumatik

Na území české republiky je povinnost používat zimní pneumatiky dána zákonem číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Novelou zákona 202/2008 sb. , která upravuje vyhlášku

č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb., vyhlášky č. 176/2004 Sb., vyhlášky č. 193/2006 Sb. a vyhlášky č. 507/2006 Sb.

Tato vyhláška stanovuje povinnost řidiče používat zimní výbavu, do které spadají i zimní pneumatiky, na místech, která jsou označena dopravní značkou „Zimní výbava" (č. C 15a). Konec povinnosti používat zimní výbavu pak vymezuje značka „Zimní výbava - konec" (č. C 15b). Tato povinnost platí pro řidiče v období od 1. listopadu do 30. dubna. Pod značkou může být uvedena dodatková tabule, která vymezuje jinou než implicitní dobu platnosti.

Pro automobily o maximální hmotnosti 3500 kg je povinná hloubka dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm. U automobilů převyšující tuto hmotnost je to 6 mm. Zimní pneumatiky mohou nahradit sněhové řetězy.

Zdroje:

Předpis č. 202/2008 Sb.. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2008, 65, s. 32.

www.mvcr.cz


Souhlasím

Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vězte, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.